image

imageReppel Vastgoed BV

Reppel Vastgoed ontwikkelt, koopt, verkoopt, renoveert en beheert kantoor- en bedrijfspanden in de regio Drechtsteden.

Het uitgangspunt bij het kopen en in beheer nemen is dat kantoor- en/of bedrijfspanden aangepast worden aan de huidige eisen op het gebied van esthetica, bouwkundige kwaliteit en technische installaties en deze vervolgens weer te verhuren, dan wel met de zittende huurders nieuwe, langlopende huurcontracten af te sluiten.

Het technisch en administratief beheer wordt zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd, rekening houdend met de belangen van de huurders. Reppel Vastgoed is altijd op (en veelal ook buiten) werkdagen bereikbaar voor dringende zaken, zodat voor haar huurders het optimaal gebruik van het gehuurde gewaarborgd blijft. Naast de aankoop van bestaande gebouwen realiseert Reppel Vastgoed ook nieuwbouw, zoals een aantal kantoorgebouwen aan de Noordhoevelaan in Dordrecht.

Geschiedenis

Sinds mei 1930 is Reppel een bekende naam in de bouwwereld, vooral op het gebied van de speciale bouwmaterialen. De eerste twee generaties Reppel waren hiermee gedurende bijna 75 jaar zeer succesvol. Door gebrek aan opvolging werd dit bedrijfsonderdeel echter eind 2004 verkocht, maar tot op de dag van vandaag bestaat het bedrijf nog steeds onder dezelfde naam.

Anton Reppel, de tweede generatie, besloot na meer dan 30 jaar in het oorspronkelijke familiebedrijf actief te zijn geweest, eind jaren negentig zijn aandacht onder andere op bedrijfsonroerendgoed te gaan richten. Sinds 2005 is dit de kernactiviteit geworden.

Eind 2009 heeft Reppel Vastgoed in totaal een twintigtal panden in eigendom en/of beheer, waarbij het streven is er jaarlijks nog een of twee aan te kopen.


Bent u ondernemer en zoekt u een passende locatie voor uw bedrijf? Of wilt U bijvoorbeeld in een sale- en leasebackconstructie uw huidige bedrijfspand verkopen? Wellicht vindt u in Reppel Vastgoed een geschikt zakenpartner.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via de contactpagina of belt u 078 - 631 90 70