image

imageReppel Vastgoed BV

Reppel Vastgoed ontwikkelt, koopt, verkoopt, renoveert en beheert kantoor- en bedrijfspanden in de regio Drechtsteden.

Het uitgangspunt bij het kopen en in beheer nemen is dat kantoor- en/of bedrijfspanden aangepast worden aan de huidige eisen op het gebied van esthetica, bouwkundige kwaliteit en technische installaties en deze vervolgens weer te verhuren, dan wel met de zittende huurders nieuwe, langlopende huurcontracten af te sluiten.

Het technisch en administratief beheer wordt zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd, rekening houdend met de belangen van de huurders. Reppel Vastgoed is altijd op (en veelal ook buiten) werkdagen bereikbaar voor dringende zaken, zodat voor haar huurders het optimaal gebruik van het gehuurde gewaarborgd blijft. Naast de aankoop van bestaande gebouwen realiseert Reppel Vastgoed ook nieuwbouw, zoals een aantal kantoorgebouwen aan de Noordhoevelaan in Dordrecht.

Geschiedenis

Reppel Vastgoed (toen nog Reppel Beheer B.V.) bestaat al sinds januari 1961. Na zijn vader (die het bedrijf heeft opgericht) heeft Anton Reppel er vele jaren aan het roer gestaan. Tot 2000 waren de activiteiten voornamelijk gericht op bouwspecialiteiten. Daarna betreffen de activiteiten vooral – in de meest brede zin - vastgoed. Toen is ook de naam gewijzigd van Reppel Beheer B.V. in Reppel Vastgoed B.V. In die jaren vanaf 2000 is er veel onroerend goed aangekocht, ontwikkeld en ook weer verkocht.

Vanaf 2020 is Koen Hoogendoorn directeur van Reppel Vastgoed. Inmiddels heeft Reppel Vastgoed B.V. in totaal zo’n twintig (hoofdzakelijk bedrijfs-) panden in eigendom en beheer. Gezien het grote aantal panden, zijn de panden inmiddels in meerdere vennootschappen ondergebracht. Die vennootschappen dragen allemaal de naam Reppel Vastgoed nog in zich. Aan het hoofd van de groep staat RV Holding B.V.


Bent u ondernemer en zoekt u een passende locatie voor uw bedrijf? Of wilt U bijvoorbeeld in een sale- en leasebackconstructie uw huidige bedrijfspand verkopen? Wellicht vindt u in Reppel Vastgoed een geschikt zakenpartner.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via de contactpagina of belt u 078 - 631 90 70